Hudební videoklipy

Fotoreportáž je žánr, ve kterém je cílem vystihnout a zachytit atmosféru a děj událostí. V podstatě se jedná o nearanžované fotografie, které vystihují reálný moment. Typicky je pro žánr důležité zachytit příběh události, ideálně od začátku do konce chronologicky. Mým záměrem je nebýt středem pozornosti a v ideálním případě se dění snažím zachycovat tak, abych ho svojí přítomností nijak neovlivňoval.

Mojí srdcovou záležitostí jakožto reportážního fotografa a hlavním stavebním kamenem mojí činnosti je focení svateb. Dále se každoročně věnuji dokumentaci hned několika krojovaných hodů na Jižní Moravě. Běžně ale fotím i komerční události a eventy.

Fotím reportáže:

  • svatby
  • plesy
  • veletrhy
  • konference
  • hody
  • a další

Jsou pro vás reportážní fotky důležité?
Reportážní fotky mají mnoho využití, které se různí napříč událostmi. U svateb, plesů a hodů se jedná především o památku pro vás a vaše nejbližší. U veletrhů, konferencí a dalších komerčních událostí pak jde především o použití fotek od reportážního fotografa pro budoucí propagaci vaší firmy.

Cena
Cena za práci reportážního fotografa se u mě odvíjí v závislosti na typu události. Některé události typu svateb vyžadují důmyslnou přípravu a investici několika hodin už před samotnou událostí, jindy to nutné není.

Klasické reportáže typu veletrhy, konference, hody atd. fotím za sazbu 1700 Kč/hodina při minimálním počtu 3 hodin.

Rychlá poptávka